Alimenty

  Opisz problem i wypełnij formularz. Podaj jak najwięcej szczegółów.


Opisz problem na formularzu


Możesz dołączyć dokumenty


Otrzymasz wycenę w 2-3h

--> Wypełnij Formularz

  Do formularza możesz dołączyć zdjęcia lub skany dokumentów.

  W ciągu 2-3 godzin otrzymasz bezpłatną wycenę porady od prawnika.

Prawo do alimentów

Sprawy alimentacyjne są jednymi z najczęściej rozpatrywanych spraw sądowych. Według statystyk, zaległości alimentacyjne posiada prawie 400 tys. osób. Warto wiedzieć, czym są alimenty i od kogo przysługują.

Świadczenie alimentacyjne zazwyczaj przysługuje dzieciom wobec rodziców. W sytuacji gdy rodzic nie mieszka z dzieckiem i dobrowolnie nie partycypuje w kosztach wychowania małoletniego, dziecku przysługuje roszczenie alimentacyjne. Oczywiście, osoba małoletnia nie może samodzielnie występować przed sądem i dochodzić swoich praw. Dziecko jest więc reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego (drugiego rodzica) lub opiekuna prawnego. Najczęściej popełnianym błędem przy sporządzaniu pozwu o alimenty jest domaganie się pokrycia przez osobę zobowiązaną także kosztów utrzymania rodzica z którym mieszka dziecko. W konsekwencji żądane kwoty są zawyżane o koszty utrzymania rodzica. Sądy muszą wówczas korygować przedstawiane wyliczenia, gdyż jak wyżej wskazano, alimenty przysługują tylko dziecku, a nie rodzicowi. Rodzic pełni rolę wyłącznie reprezentanta dziecka. 

 

Obowiązek alimentacyjny nie może jednak trwać wiecznie. Granicą jest uzyskanie przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się i brak obowiązku nauki. Wiele osób zobowiązanych do alimentów niesłusznie uważa, że obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Warto także pamiętać o jeszcze innej kwestii, a mianowicie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego ustalonego wyrokiem musi stwierdzić sąd. Należy więc złożyć pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Baza Porad