Nieruchomości

  Opisz problem i wypełnij formularz. Podaj jak najwięcej szczegółów.


Opisz problem na formularzu


Możesz dołączyć dokumenty


Otrzymasz wycenę w 2-3h

--> Wypełnij Formularz

  Do formularza możesz dołączyć zdjęcia lub skany dokumentów.

  W ciągu 2-3 godzin otrzymasz bezpłatną wycenę porady od prawnika.

Prawo nieruchomości

Pod tym terminem należy rozumieć przepisy bezpośrednio lub pośrednio dotyczące nieruchomości. Zakres regulacji jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje nie tylko klasyczne prawo rzeczowe, a więc kwestie związane z własnością, nabyciem, zbyciem nieruchomości, czy zniesieniem współwłasności. Prawo nieruchomości to także wszelkiego typu zobowiązania, których przedmiotem może być nieruchomość np. umowy najmu, dzierżawy, itp. W tym miejscu będziemy publikować artykuły dotyczące szeroko rozumianych spraw związanych z tą problematyką. W naszej praktyce prawo nieruchomości to jedna z głównych kategorii spraw zgłaszanych przez klientów, w szczególności dotyczących sądowego zniesienia współwłasności i wzajemnych rozliczeń między stronami.

Baza Porad