Prawo konsumenckie

  Opisz problem i wypełnij formularz. Podaj jak najwięcej szczegółów.


Opisz problem na formularzu


Możesz dołączyć dokumenty


Otrzymasz wycenę w 2-3h

--> Wypełnij Formularz

  Do formularza możesz dołączyć zdjęcia lub skany dokumentów.

  W ciągu 2-3 godzin otrzymasz bezpłatną wycenę porady od prawnika.

Ochrona konsumentów - podstawowe informacje

Prawo ochrony konsumentów to ważna dziedzina funkcjonowania obrotu gospodarczego. Główny zakres tematyczny tej gałęzi prawa dotyczy kwestii związanych z prawami konsumentów. Najpopularniejsza umowa występująca w obrocie (umowa sprzedaży) jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Znajdziemy tam przepisy przewidujące szczególne uprawnienia dla konsumentów dokonujących transakcji z przedsiębiorcami. Tytułem przykładu należy wskazać uprawnienia z tytułu rękojmi, gwarancji, a także określenie kwestii przedawnienia roszczeń konsumenckich. Postęp technologiczny sprawia, że coraz więcej umów jest zawieranych przez internet, bez jednoczesnej obecności stron umowy. Są to tak zwane umowy zawierane na odległość. W tej dziedzinie ochrona konsumentów musi być dodatkowo zagwarantowana. W polskim prawie funkcję taką pełni Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jest to podstawowy akt prawny regulującym obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem oraz zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Wskazane akty są podstawowymi przepisami tworzącymi ramy praw konsumentów. Szczegółowe analizy dotyczące tej kwestii będziemy zamieszczać w odrębnych artykułach. 

Baza Porad