Prawo gospodarcze

  Opisz problem i wypełnij formularz. Podaj jak najwięcej szczegółów.


Opisz problem na formularzu


Możesz dołączyć dokumenty


Otrzymasz wycenę w 2-3h

--> Wypełnij Formularz

  Do formularza możesz dołączyć zdjęcia lub skany dokumentów.

  W ciągu 2-3 godzin otrzymasz bezpłatną wycenę porady od prawnika.

Regulacje dotyczące prawa gospodarczego

Zakres przedmiotowy prawa gospodarczego obejmuje następujące dziedziny prawa:

 

  • prawo handlowe - czyli kwestie związane z funkcjonowaniem spółek handlowych, ich zakładaniem i likwidacją;
  • prawo upadłościowe które reguluje procedury ogłaszania upadłości i dalszego postępowania z majątkiem upadłego, w tym możliwość zawarcia różnego typu układów;
  • prawo podatkowe, w głównej mierze ustawa o podatku od osób prawnych, ale także prawo celne i ustawa o podatku VAT;
  • prawa własności przemysłowej - niedoceniany i rzadko wykorzystywany przez przedsiębiorców szereg uprawnień chroniących ich wyroby i procesy produkcji;
  • prawo ochrony konkurencji - bardzo ważna dziedzina, której celem jest zapewnienie uczciwych zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku.

 

Z powyższego katalogu (mającego charakter otwarty) wynika, że prawo gospodarcze, to jedna z ważniejszych dziedzin regulująca funkcjonowanie szeroko rozumianego biznesu i jego otoczenia. Znajomość przepisów dotyczących działalności gospodarczej zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia firmy i umożliwia jej zrównoważony rozwój. 

 

Baza Porad