Prawo pracy

  Opisz problem i wypełnij formularz. Podaj jak najwięcej szczegółów.


Opisz problem na formularzu


Możesz dołączyć dokumenty


Otrzymasz wycenę w 2-3h

--> Wypełnij Formularz

  Do formularza możesz dołączyć zdjęcia lub skany dokumentów.

  W ciągu 2-3 godzin otrzymasz bezpłatną wycenę porady od prawnika.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy to obok prawa cywilnego i gospodarczego jedna z ważniejszych dziedzin życia społecznego. W potocznym rozumieniu, prawo pracy obejmuje nie tylko spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ale także wszelkie kwestie związane z emeryturami, rentami oraz spory z ZUS-em. 

Podstawowym celem regulacji z zakresu prawa pracy jest ochrona pracownika, który zawsze jest stroną słabszą w relacji z pracodawcą. Dlatego też przepisy prawa pracy szczegółowo określają prawa pracownika związane z wypowiadaniem umowy o pracę, kwestie urlopów wypoczynkowych, czy odszkodowań w przypadku bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę. Wskazane przykłady spraw są najczęściej spotykanymi w sądach pracy.

W przypadku prawa ubezpieczeń społecznych, głównym celem regulacji jest określenie uprawnień osób ubezpieczonych. W przeważającej większości są to zagadnienia związane z przyznaniem prawa do emerytury, renty czy różnego rodzaju zasiłków. ZUS bardzo często wydaje decyzje negatywne, co w pewnym zakresie wynika z ograniczonego zakresu postępowania dowodowego jakie może prowadzić organ rentowy. Dopiero postępowanie przed sądem, na skutek odwołania od decyzji ZUS, daje możliwość przedstawienia i uwzględnienia dowodów pominiętych lub niedopuszczalnych na etapie postępowania administracyjnego.

 

Baza Porad