Spadki

  Opisz problem i wypełnij formularz. Podaj jak najwięcej szczegółów.


Opisz problem na formularzu


Możesz dołączyć dokumenty


Otrzymasz wycenę w 2-3h

--> Wypełnij Formularz

  Do formularza możesz dołączyć zdjęcia lub skany dokumentów.

  W ciągu 2-3 godzin otrzymasz bezpłatną wycenę porady od prawnika.

Spadek a testament

Prawo spadkowe reguluje dwie podstawowe formy dziedziczenia. Pierwsza z nich to dziedziczenie ustawowe. Sytuacja taka występuje, gdy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, lub mimo sporządzenia takiego dokumentu jest on nieważny. W przypadku dziedziczenia ustawowego kolejność powołania do spadku określa ustawa, a dokładniej kodeks cywilny. W pierwszej kolejności dziedziczą pozostały przy życiu małżonek oraz dzieci. W dalszej kolejności dziedziczą pozostali krewni. Wiele osób myli dziedziczenie z intercyzą majątkową. Warto pamiętać, że intercyza majątkowa między małżonkami dotyczy tylko podziału majątku za życia, w przypadku śmierci małżonka, intercyza nie ma zastosowania.

Testament - to akt woli spadkodawcy w którym powołuje do dziedziczenia  określoną osobę. Bez powołania spadkobiercy testament jest nieskuteczny. W pewnych przypadkach można jednak takie wskazanie uznawać jako tzw. zapis testamentowy. Testament musi być sporządzony w stanie pełnej świadomości. Brak świadomości co do treści aktu woli jakim jest testament powoduje, iż jest on wadliwy.

Baza Porad